A lélek műtétei II. Rész -- 1. fejezet

A pénisz általános nézete, Mit kell tenni, ha a pénisz elkékül

Amikor a nemi státuszról van szó, e korlátok különösen megszorító jellegűek, és azokat minden erővel érvényre is juttatják. Ezáltal a társadalmak szigorú ellenőrzés alatt tartják azokat a módokat, ahogyan saját népességük összetétele kialakul és változik. Még a jogi változtatáshoz is nagyfokú távolságtartással viszonyulnak a társadalom tagjai, akik saját nemi státuszukat magától értetődőnek tekintik.

Mit kell tenni, ha a pénisz elkékül

Ez a tanulmány egy olyan esetről szól, […] [amilyen esetek szereplőivel] a U. Ezeknek az embereknek súlyos anatómiai rendellenességeik vannak. A [férfiből a női nemi státuszba, illetve a nőiből a férfi nemi státuszba való] átlépésük minden egyes esetben életciklusuk későbbi szakaszában, többé-kevésbé nyilvánvaló személyes választás eredményeként történt.

miért esik gyorsan az erekcióm? gyűrűk a péniszben

Magas volt, vékony, nagyon nőies alakkal. Első megjelenésekor szűk kardigánt viselt, amely kiemelte keskeny vállát, telt melleit és karcsú derekát. Lába és keze kicsit nagyobb volt, mint általában a nőké, de ez egyáltalán nem volt feltűnő. Általános öltözködési stílusa nem különbözött a vele egykorú és azonos társadalmi osztályba tartozó lányokétól.

merevedést csökkentő gyógyszer meg lehet-e növelni a pénisz méretét

Születési anyakönyvében is férfiként és ennek megfelelően férfinévvel szerepelt. Tizenhét éves koráig mindenki fiúnak ismerte. Beszámolóiban túlzó módon bizonygatta természetes nőiességét, férfiasságának bizonyítékait [pedig] elnyomta.

A középiskola harmadik osztályának végén már nem is volt hajlandó visszamenni az iskolába, hogy utolsó évét is elvégezze.

A pénisz általános nézete

Mivel egyre határozottabban követelte a közösülést, és házasságot tervezett, amelyet Ágnes visszautasított, egy sor egyre élesebb hangú vita keletkezett közöttük. A-n elvégezték Ágnes kasztrációs műtétjét, mely során a péniszéről és a herezacskóiról leoperálták a bőrt, a péniszt és a heréket eltávolították, és az eltávolított pénisz bőréből vaginát formáltak, míg a szeméremajkakat a herezacskó bőréből alakították ki.

Az általuk észlelt [nem-specifikus társadalmi] környezetet mit kell tenni, ha a pénisz érzékeny férfiak és természetes nők, valamint a velük morálisan ellentétes oldalon álló — [társadalmilag] működésképtelen, bűnöző, beteg és bűnös — személyek népesítik be.

Ágnes a normálisokkal együtt elfogadta a valóságos világ ily módon való értelmezését, és erre, éppúgy, mint a normálisok, ő is objektív, a pénisz általános nézete tényként — azaz morális tényként — tekintett. Ágnes határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy ő természetes, normális nő, akihez így is kell viszonyulni.

Társadalmunk egy felnőtt tagjainak nézőpontjából a normális emberek népessége egy morálisan kettéválasztott népesség. A normális emberek népességével mint legitim renddel való tudatos azonosulás e népesség létkérdése, ami nem biológiai, orvosi, urológiai, szociológiai, pszichiátriai vagy pszichológiai tények kérdése.

Ehelyett a legitim rendhez való alkalmazkodás kikényszerítésének valószínűsége, valamint az alkalmazkodás valószínűségét meghatározó feltételek válnak döntő szemponttá. A társadalom felnőtt tagja önmagára is e [kétnemű] közeg részeként tekint, és vagy az egyik, vagy a másik nemhez tartozóként sorolja be magát — nem pusztán önbecsülése miatt, hanem azért is, mert ez a feltétele a jelentős kockázatok és külső beavatkozások nélküli élethez való jog biztosításának.

A [nemi] azonosítás során a normálisok bizonyos jelzéseket alapvető fontosságúnak, 2 míg más jellemzőket, cselekedeteket, kapcsolatokat stb. Ilyen alapvető jelzés a normálisok számára az, hogy a férfinak pénisze, a nőnek pedig vaginája van. A pénisszel, illetve a vaginával rendelkező személyeknek megfelelő érzéseket, cselekedeteket, a [nemi] csoporttagsággal kapcsolatos kötelezettségeket és hasonlókat tulajdonítanak.

A pénisz vagy a vagina birtoklásának biológiai ténye azonban megkülönböztetendő az egyik, vagy a másik, vagy akár mindkettő birtoklásától mint kulturális a pénisz általános nézete. A normálisok a társadalom új tagjait férfiként vagy nőként [… nem csupán születésükkor sorolják be], hanem még ennél is korábban.

A nemtulajdonítás kiterjed az elődök és az utódok összességére és a személy halála sem változtat rajta.

  • A pénisz általános nézete - Navigációs menü
  • Steiner Pál dr.
  • Sebészeti műtéttan (Budapest, ) | Könyvtár | Hungaricana

Ebből adódik — mivel e természetesség jelentésének alapeleme —, hogy helyes és megfelelő, azaz morálisan megfelelő [vagy az egyik, vagy a másik neműnek] lenni. E természetes tény jelleg miatt társadalmunk tagjai számára csak természetes férfiak és természetes nők léteznek, és a jó társadalom kizárólag vagy az egyik, vagy a másik nemhez tartozó emberekből áll.

Tehát társadalmunk jóhiszemű tagja […] az olyan tudományok állításait, mint a zoológia, a biológia és a pszichiátria, furcsának tartja. E tudományok szerint [ugyanis] a nemiségre vonatkozó döntések problematikusak. Ilyesmi amúgy is csak nagyon ritkán fordul elő. Ezek az ember végül is a természet furcsaságai. Az élet természetes tényének tekintett nemiség tehát az élet természetes és morális tényének tekintett nemiséget jelenti.

Mihez kezdjünk erotikus álmainkkal?

Ezért a társadalom tagjának az a hajlandósága, hogy a normális nemiséget elméleti érdeklődés tárgyaként kezelje, megköveteli, hogy miközben ő maga dönt az emberek valódi nemi jellegéről, felfüggessze az intézményesen hétköznapi rutinná változtatott gyakorlati körülményei jelentőségét.

Azt tapasztaljuk azonban, hogy a társadalom normális tagja nem pusztán elméleti érdeklődésének tárgyaként kezeli a nemiséget — önmagáét vagy másokét —, pedig elvileg, más tudományokhoz hasonlóan, ez a normális nemiség jelenségével kapcsolatos vizsgálódásunk határa. Ilyen átjárásokra csak a — karneválokat, a színházi szerepjátékokat, […] a kémkedést is jellemző — jól ismert ellenőrző mechanizmusok által szabályozott módon kerülhet sor.

Ágnes nagyon is tisztában volt azzal, hogy ő egy másféle úton jár, olyanon, amelyen alig jár bárki más, és hogy ennek az útnak a választását keményen büntetik. A normális ember Ágneshez hasonlóan tudja, hogy vannak olyanok, akik lépéseket tesznek átváltozásukért [azaz az egyik nemi státuszból a másikba való átlépésért], de a normális ember — ahogyan Ágnes is a pénisz általános nézete az ilyen embereket furcsának, szokatlannak vagy bizarrnak tekinti.

megcsipkedve a pénisz hegyét talált egy nagy péniszt

A pénisz általános nézete ugyanezt az álláspontot képviselte […], jóllehet számára a saját nemének a milyensége a rendelkezésre álló alternatívák közötti szándékos választás kérdése volt.

Korai élettörténete ellentétben állt azzal, amit teljes meggyőződéssel tekintett saját normális nemiségének. A normális nemmel bíró emberek kulturális környezetében a férfiaknak péniszük van, a nőknek pedig vaginájuk. A társadalom normális tagjának nézőpontjából, ha előfordul, hogy egy férfinak vaginája, egy nőnek pedig pénisze van, bár nehéz őket besorolni, elvileg nekik is besorolhatóknak kell lenniük […] az egyik vagy a másik táborba.

Ágnes is az élet természetes tényeként fogadta el ezt a nézetet, annak ellenére, hogy ugyanez a népesség magában foglalt legalább egy pénisszel rendelkező nőt: őt magát […]. Amikor Ágnes nézeteit nemcsak a normálisok nézeteivel, hanem azzal is összehasonlítjuk, hogy a normálisok mit gondolnak azokról az emberekről, akiknek a nemi szerve valamilyen okból — koruk, betegségük miatt, illetve sérülés vagy műtéti beavatkozás következtében — megsérül, megcsonkul, vagy megváltozik a formája, azt figyelhetjük meg, hogy a normálisok nem [egyszerűen] ahhoz ragaszkodnak — és Ágnes sem —, hogy a nőknek vaginájuk legyen.

Csak a normális nő esetét vesszük most figyelembe; [de] ugyanez az érvelés érvényes a férfiak esetében. Amihez ragaszkodnak, az az, hogy vagy természet által alkotott vaginájuk legyen, vagy olyan vaginájuk, amelynek mindig is meg kellett volna lennie.

Azaz: a birtoklás jogosságáról van szó. A jogosan birtokolt vagina az érdeklődés tárgya. A személy a vaginára jogosult. Ágnes megjegyzései szerint Ágnes azt érezte, hogy az unokanővére […] nem tartotta őt igazi nőnek. Ágnes szerint az unokanővér úgy érezte, Ágnes a riválisa. Ágnes arról beszélt, hogy van egy tizenhét évnyi űr az életében, és jelezte, hogy jelenlegi női karakteréhez mások egy egészen a születéséig visszanyúló folyamatos női életutat tulajdonítanak.

a péniszem merevedés nélküli milyen kicsi a pénisz mérete

Kiemelte, hogy csak a nemváltoztatás megtétele óta képes női élettörténet létrehozására, amelyre mások és ő maga is a jelenlegi megjelenése és körülményei előzményeként tekinthetnek.

Női életrajza túlzásainak, partnere férfiasságának, saját pénisze érzéketlenségének és az ehhez hasonló dolgoknak a folyamatosan hangsúlyozása arra szolgáltak, hogy megteremtsék női azonosságtudatának állandóságát.

A műtétét megelőző időszakot súlyosan megterhelte az a tudat, […] hogy a döntés már nem az ő kezében van. Úgy beszélt az orvosi döntésről, mint ami hivatalosan is igazolja természetes nőiességét.

Nőnek lenni sokkal kívánatosabb volt a szemében, és valóban meg volt győződve arról, hogy mások szemében is az. A változás előtt és utána is a nővé változás nemcsak személyének valamirevaló emberré emelkedését jelentette, hanem olyan státusz volt, amelyre szabályszerűen áhítozott. Mint a normál esetben, boldogulásának próbája más normális férfiak és nők szeme előtt zajlott. Miközben határozottan állította természetes nőiségét, az nem volt magától értetődő.

Sok dolog makacsul emlékeztette, hogy nőisége nagy körültekintés és munka árán […] jött létre. Az operáció előtt pénisszel bíró nő volt.

kis péniszű nők Nincs elég erekcióm

Az operáció egy sor nehézséget más nehézségekkel váltott föl. Így a műtét után mesterségesen létrehozott vaginával rendelkező nő lett, […] [és] nem feledhette, hogy bár hüvelye van, emellett életrajza egy férfié. Korábbi próbái legtöbbször a képzeletében zajlottak.

Cloneboy pénisz másoló

Így még mindig tanulta, hogyan kell nőként viselkedni, és nőként érezni. Így pontosabban fogalmazunk, ha azt mondjuk Ágnesről, hogy [a nőként való] beilleszkedés folyamatos munkáját végezte, mint ha azt állítjuk, hogy beilleszkedett. A beilleszkedés Ágnes esetében azt a munkát nevezem beilleszkedésnek, amelyet a normális, természetes nőként való élethez fűződő jog megszerzése és annak biztosítása jelentett, miközben folyamatosan számolnia kellett a leleplezéssel […].

Szüksége volt rá. Ágnesnek nőnek kellett lennie. Ha tetszett neki, ha nem, be kellett illeszkednie.

aki péniszre nőtt meddig tart a pénisz

Örömmel töltötték el a sikerei, sikertelenségei pedig félelemmel és gyűlölettel. A-n beszélgetéseket folytatott velünk abban a reményben, hogy pozitív döntés születik, és hamarosan elvégzik az operációt; az a félelme, hogy az orvosok végül úgy döntenek, hogy pénisze helyett a melleit távolítják el, és az, hogy a műtét mellett döntött, bár emberi erekciós pontok, hogy a műtét alatt a döntés már nem az ő kezében lesz; a műtét utáni, enyhe depresszióval kísért lábadozás ideje, amely hozzávetőlegesen hat hétig tartott; […] a nehezen gyógyuló hüvely; […] és ha házassági tervei nem válnak valóra.

Ezt az állítást nem kísérte semmiféle látszatkeltés vagy szerepjátszás, amit mi képesek lettünk volna észrevenni.

Ezért ábrázolták az ókori görögök kicsi pénisszel a férfiakat

Így [a női státusz iránti] igényét éleselméjűséggel, határozottsággal, ügyességgel, tapasztalattal, gyakorlással, önvizsgálattal, próbákkal, felülvizsgálattal, visszacsatolással és hasonló dolgokkal kellett alátámasztania és kezelnie. A jogot, hogy mások természetes nőként a pénisz általános nézete hozzá, és ő is nőként viszonyulhasson másokhoz, kockázatos és bizonytalan helyzetek sikeres kezelésének eredményeképp vívta ki.

Erre már többfajta bizonyítékot szolgáltattam, de továbbiakat is lehet idézni. Ez a a pénisz általános nézete enyhe depressziót idézett elő, míg meg nem bizonyosodott felőle, hogy semmi ilyesmi nem történhet.